04-833-9595 FrancoisРусский

גילוי מרצון

הליך גילוי מרצון המכשיר חשבונות בנק בחו"ל ו/או נכסים ו/או הכנסות שלא דווחו לרשויות המס נועד לעודד נישומים שביצעו עבירות מסים לדווח על כך, לשלם ולהסיר את המחדל שבוצע. במסגרת ההליך, הנישום משלם את המס הנדרש, מנטרל כל חשיפה פלילית ומסדיר את חבות המס האזרחית עקב המחדל, ללא הותרת כתם על הנישום, ללא חקירתו וללא נקיטת הליך של רישום פלילי כנגדו.
הליך הגילוי מרצון המוצע הוא הליך ישן שאין בו כל חידוש חוץ מהפרסום שלו כרגע, מאז ומתמיד היה קיים הליך כזה.

גילוי רצון: הרחבה אודות התהליך

הליך גילוי מרצון עדיף שיעשה ע״י עו״ד, מהסיבה הפשוטה שרק אצל עו״ד קיים חיסיון עו״ד לקוח מה שלא מתקיים אצל רו״ח. מכאן שכאשר לקוח מספר לרו״ח משהו בשעה שרשות המיסים או מי מטעמה כגון חקירות מס הכנסה או חקירות מע״מ דורשת פרטים מאותו רואה חשבון, הוא חייב להשיב. בשונה מעורך דין שעה שלקוח מספר לו את הסיפור , הסיפור וכל הפרטים נעטפים וחוסים בחיסיון עו״ד לקוח.
חסיון זה הוא אבן יסוד חשובה בביצוע הליך כזה של גילוי מרצון , שכן בהליך ישנם שלבים מסוימים שעו״ד יודע פרטים מפלילים ועדיין אינו סוגר את העסקה עם הרשות כל שלב הביניים הזה הוא השלב הקריטי ואין צורך לעניות דעתי לפרט על כך, כל אדם יודע ומבין שמי שהסתיר כספים במשך שנים קימת רגישות בטיפול בהם..
לאחר שהגענו למסקנה כי חשוב יהיה זה העו"ד שמבצע את הליך הגילוי מרצון, צריך לחשוב על דבר נוסף, הליך כזה דורש ידע מקצועי מאד ספציפי בתחום המיסוי ועוד יותר בתחום המיסוי הבינלאומי שזה דווקא עולמם של הרו״ח שכן אז קיים קונפליקט במה לבחור.
עוד דבר מהותי שצריך האזרח לדעת כי הליך כזה שמבוצע לא נכון יכול להעביר אותו בצורה מהירה מ… נישום ל…. נאשם.
וגם, היקף המס שישולם כתוצאה מניתוח מהות החיוב במס בצורה לא מקצועית יכול להביא לשינוי הגדול בין חיוב במס של 50% לבין חיוב במס קטן עד כדי 0%, ונכון יהיה להגיד שאין מצב שגלוי מרצון אחד דומה לגילוי מרצון אחר כל מקרה הוא לגופו ולמרות הכותרת הדומה ״גילוי מרצון ״ המהות שונה בתכלית בין מקרה למקרה.
לאחר שהסכמנו שצריך שעו״ד יעשה זאת וסיכמנו שהוא צריך ידע של רואה חשבון מנוסה במיסוי בינלאומי, למעשה הבנו שצריך סמכויות של עו״ד עם ידע של רואה חשבון.
לזה הייתי ממליץ להוסיף ניסיון בעבודה מול רשות המיסים בתחום האזרחי ועוד מוסיף ניסיון בעבודה בתחום המיסוי הפלילי מול הרשות.
כאלה ישנם בודדים.
ברור לכולנו שניסיון בעבודה מול רשות המיסים בדרך כלל יש ניסיון אזרחי או ניסיון פלילי. נדירים המקרים שנמצא עו״ד עם ניסיון אזרחי ופלילי גם יחד
אבל אין ודאי מחלוקת כי ניסיון כזה עדיף שיבוא מכאלה שעבדו במערכת המס שנים מבפנים ועוד יותר שעבדו גם בתחום האזרחי וגם בתחום הפלילי.

הימים הנוראים שבין נישום לנאשם

בימים אלה שהם הימים הנוראים של חשבונות הבנק בשוויץ, ימים שכל אחד עושה חשבון נפש האם זה הזמן לעשות גילוי מרצון או יותר נכון זה הזמן לעשות גילוי מפחד, עו״ד סרור הוזמן לשוויץ ע״י בנק שוויצרי לבחון אפשרות לטפל בלקוחות הישראלים שלו.

מסתבר שהבנקים השוויצרים מוטרדים מהאפשרות שהם יאלצו לבקש מהלקוחות הישראלים לעזוב את הבנק כי אין להם אישור מרשות המיסים. הבנק בשוויץ לא מעוניין להיכנס לבעיה בינלאומית בתחום הלבנת הון או בתחום של סיוע למתחמק ממס, ולכן עומדים לבקש מהלקוחות הישראלים אישור מפקיד השומה כי החשבונות מדווחים.

הליך הגילוי מרצון המוצע הוא הליך ישן שאין בו כל חידוש חוץ מהפרסום שלו כרגע, מאז ומתמיד היה קיים הליך כזה.

הבעיה שהליך גילוי מרצון עדיף שיעשה ע״י עו״ד, מהסיבה הפשוטה של רק אצל עו״ד קיים חיסיון עו״ד לקוח מה שלא מתקיים אצל רו״ח.

מכאן שכאשר לקוח מספר לרו״ח משהו בשעה שרשות המיסים או מי מטעמה כגון חקירות מס הכנסה או חקירות מע״מ דורשת פרטים מאותו רואה חשבון, הוא חייב להשיב. בשונה מעורך דין שעה שלקוח מספר לו את הסיפור , הסיפור וכל הפרטים נעטפים וחוסים בחיסיון עו״ד לקוח.

חסיון זה הוא אבן יסוד חשובה בביצוע הליך כזה של גילוי מרצון , שכן בהליך ישנם שלבים מסוימים שעו״ד יודע פרטים מפלילים ועדיין אינו סוגר את העסקה עם הרשות כל שלב הביניים הזה הוא השלב הקריטי ואין צורך לעניות דעתי לפרט על כך, כל אדם יודע ומבין שמי שהסתיר כספים במשך שנים קימת רגישות בטיפול בהם..

לאחר שהגענו למסקנה כי חשוב יהיה זה העו"ד  שמבצע את הליך הגילוי מרצון, צריך לחשוב על דבר נוסף, הליך כזה דורש ידע מקצועי מאד ספציפי בתחום המיסוי ועוד יותר בתחום המיסוי הבינלאומי שזה דווקא עולמם של הרו״ח שכן אז קיים קונפליקט במה לבחור.

עוד דבר מהותי שצריך האזרח לדעת כי הליך כזה שמבוצע לא נכון יכול להעביר אותו בצורה מהירה מ… נישום ל…. נאשם.

וגם, היקף המס שישולם כתוצאה מניתוח מהות החיוב במס בצורה לא מקצועית יכול להביא לשינוי הגדול בין חיוב במס של 50%  לבין חיוב במס קטן עד כדי 0%, ונכון יהיה להגיד שאין מצב שגלוי מרצון אחד דומה לגילוי מרצון אחר כל מקרה הוא לגופו ולמרות הכותרת הדומה ״גילוי מרצון ״  המהות שונה בתכלית בין מקרה למקרה.

לאחר שהסכמנו שצריך שעו״ד יעשה זאת וסיכמנו שהוא צריך ידע של רואה חשבון מנוסה במיסוי בינלאומי, למעשה הבנו שצריך סמכויות של עו״ד עם ידע של רואה חשבון.

לזה הייתי ממליץ להוסיף ניסיון בעבודה מול רשות המיסים בתחום האזרחי ועוד מוסיף ניסיון בעבודה בתחום המיסוי הפלילי מול הרשות.

כאלה ישנם בודדים.

ברור לכולנו שניסיון בעבודה מול רשות המיסים בדרך כלל יש ניסיון אזרחי או ניסיון פלילי. נדירים המקרים שנמצא עו״ד עם ניסיון אזרחי ופלילי גם יחד

אבל אין ודאי מחלוקת כי ניסיון כזה עדיף שיבוא מכאלה שעבדו במערכת המס שנים מבפנים ועוד יותר שעבדו גם בתחום האזרחי וגם בתחום הפלילי.

לסיכום בכדי לעשות גילוי מרצון מקצועי צריך:

  • רישיון וסמכויות של עו״ד
  • ידע של רו״ח במיסוי
  • ניסיון אזרחי ברשות המסים , מס הכנסה
  • ניסיון פלילי ברשות המיסים , חקירות מס הכנסה

סרטון ראשי גילוי מרצון: אליהו סרור מדבר על חשבונות בנק בחו"ל

כתבות ומאמרים בתחום גילוי רצון

לשיחת ייעוץ ללא עלות

מלאו פרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם.